17 plus/ Verenigingsgebouw - Wormer
(boven)Zaal/ jongerencentrum in Wormer, gevestigd in Het verenigingsgebouw, in de jaren zeventig en tachtig.


In de 80'er jaren kon je in Plus Mother's Despair (met o.a. Frank Leurs) en ook wel wat lokale punkbands bekijken, in ieder geval bijna alle Wormer punkbands, daarnaast o.a. Roberto Jacketti and the Scooters, The Ex, the Nitwitz en natuurlijk het legendarische optreden van The Sox Pistels.

Being jaren 80 had een aantal Wormerpunks een oud kinderdag verblijf gekraakt. Bedoeling: oefenruimte voor de lokale bands alsmede de mogelijkheid tot optredens.

Het optreedgebeuren beperkte zich tot 1 weekend. Na afloop kwam een flinke meute Wormerveerse rockers (waaronder een x-aantal bezoekers van De Dageraad, waar de Wormerpunx geen al te beste relatie mee hadden in die tijd) de boel verbouwen. Dat lukte. Op zich niet zo erg -> wel dat een tijdje later het gebouw in vlammen (en de daarin opgeslagen apparatuur + instrumenten) opging.

Het verenigingsgebouw.

Gebouw (voormalige kaasfabriek) in Wormer waar verschillende culturele activiteiten plaatsvonden/ vinden.

website Het Verenigingsgebouw.

Het Verenigingsgebouw bestaat sinds 1932 en het beheer werd geregeld door de rooms-katholieke kerk tot 1980.

Beheerders waren de familie van Velzen, de familie van Schoten, familie Woestenburg, familie E .Al, Wim en Annemiek Al en vanaf 1 juni 1979 Peter en Ria Korver. Op 1 november 2007 bestond het Verenigingsgebouw 75 jaar.

Vanaf 1980 beheerd de stichting Het Verenigingsgebouw het gebouw. In het verenigingsgebouw hebben een aantal organisaties en verenigingen hun domicilie. Dat zijn de stichting SCWO, biljart club OOW, KVG, KBO, SENIORENSOOS, Bridgeclub "Wormerland" , afdeling algemene nederlandse sjoelbond, ANS, dependance muziekschool "Waterland" en Dansschool DeMINKYS.

Ook hebben wij ruimten voor vergaderingen, recepties, koffietafels en party's. Wilt u hier meer informatie over dan kunt u een informatieaanvraag indienen via het welbekende contactformulier.