Lichtschip, Het - Zaandam
'Kerkelijke' zaal in de wijk Poelenburg in Zaandam alwaar in de jaren zeventig ook popconcerten werden georganiseerd.

Hier een toegangskaart voor het Friedensdorf-festival op 17 februari 1973 in ‘Het Lichtschip’ aan de Twiskeweg. U ziet hier een door de Gemeente Zaandam afgestempeld, genummerde entreekaart 722. In deze periode was het nog zo dat organisatoren van evenementen zich met hun (rollen) toegangskaarten bij de balie van de Gemeente dienden te melden. Een welwillende gemeenteambtenaar werd dan, natuurlijk op een door hem vooraf afgesproken tijd, bereid gevonden, in het belang van die gemeente, elk kaartje afzonderlijk van een gemeente stempel te voorzien. Dit alles opdat de Gemeente er financieel niet bij in zou schieten (Brandweer!). Zo vermaakten gemeenteambtenaren, zaaleigenaren en organisatoren elkaar. Zo heette deze heffing ook 'Vermakelijkheidsbelasting'.