Initiatief geschiedschrijving Zaanse Pophistorie 1958-2018

Vele bijzondere Zaanse bands en artiesten zijn vanaf eind jaren vijftig actief geweest. Er zijn vele geluidsdragers (singles, elpees, cd's), geschriften en artikelen verschenen van en over Zaanse artiesten. De geschiedenis van de Zaanse popmuziek is echter nog nooit grondig vastgelegd.

Daarom is de Initiatiefgroep Zaanse Pophistorie in het leven geroepen door de volgende personen: Rob Hendriks (muziekrecensent NHD, Zaanradio - Live en Puur, musicus); Henk Huisman (jongerenwerker 1987-1997 Ons Huis, vanaf 1997 Jongerenwerk Impuls, programmeur/ verantwoordelijk voor live muziek traditie in verschillende Zaanse buurthuizen); Cees Siekerman (professioneel musicus in jaren zestig). Cees is ons in 2013 helaas ontvallen.

De initiatiefgroep wil de volledige historie van de Zaanse popmuziek vanaf 1960 in kaart gaan brengen. Vijftig jaar Zaanse popmuziek in geschrift, geluid en beeld! Dat zal gaan gebeuren in twee tijdvakken. (1956-1980 en 1980-2012) Ieder decennium zal vastgelegd worden in een boekwerk met twee cd's.

Als eerste wil de Initiatiefgroep zich gaan richten op het tijdvak 1956t/m 1980 (inclusief korte voorgeschiedenis eind jaren vijftig). De doelstelling is om de presentatie van het boekje + cd DEEL 1 te laten plaatsvinden via een live avond met artiesten van toen en nu, een tentoonstelling etc..

De artiesten uit het tijdvak 1960 - 1980 worden nu op de website zo volledig mogelijk beschreven (foto-bezetting-biografie-discografie-verhalen etc..).

De jaren zestig en zeventig zijn inmiddels zo goed als compleet in kaart gebracht. AANVULLINGEN blijven natuurlijk bestaan. Laat het ons weten!

Vanaf nu een OPROEP alle alle Zaanse of grotendeels Zaanse bands die in de jaren TACHTIG en NEGENTIG actief waren:

Stuur of mail ons FOTO's , INFO , en BEZETTINGEN/ NAMEN die nog niet in de lijst 'bands 1980-1989' en '1990-1999' staan!

Of heeft U die periode meegemaakt als bezoeker van concerten. Vertel of schrijf het ons via This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it !

De artiesten uit de latere tijdvakken (negertiger jaren en deze eeuw) worden vooralsnog alleen met de (band)NAAM genoemd. En daarbij ook een directe link naar de WEBSITE van de ZAANSE bands/ artiesten die heden ten dage actief zijn.
In verband met de grote hoeveelheid totaal materiaal zal de aanvullende info (biografie etc..) van bands/artiesten uit de overige tijdvakken in een latere fase worden toegevoegd.

Maar U kunt natuurlijk ten allen tijde materiaal opsturen van dingen uit elk tijdvak. Vooral foto's. Via een wekelijkse rubriek op de vrijdag in de periode 2006-2010 in het Noord-Hollands Dagblad in samenwerking met Albert Meester en Rienk van der Molen plaatsten wij een foto van een band of artiest of gebeurtenis plus oproep. De week daarop volgden de reacties plus een nieuwe oproep! Al deze artikelen kunt U terug vinden op deze website.

Elk tijdvak/decennium (in de volgorde van verleden tot heden) zal om de beurt grondig onderzocht worden.

De Initiatiefgroep streeft naar het vastleggen van een VOLLEDIG archief per tijdsvak. En daarom zal dit plan verwezenlijkt moeten worden met steun, aanvullingen en aanbevelingen van zoveel mogelijk betrokkenen. Een ieder die iets weet over de Zaanse Popmuziek uit de periode 1960 - 2018 wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de Initiatiefgroep. Ook 'redactionele' bijdragen in de vorm van opgemaakte teksten, foto's etc. zijn van harte welkom. Contact opnemen kan d.m.v. een email naar This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it . Of telefonisch op telefoonnummer 06-17893876.

De Initiatiefgroep heeft een website in het leven geroepen die vanaf 15-04-2006 actief is: www.zaansepophistorie.nl. De initiatiefgroep Zaanse Pophistorie werd vanaf het begin af aan tot aan 2010 flink geholpen met de wekelijkse rubriek 'Wie kent deze band/ act' in het Noord-Hollands Dagblad - elke vrijdag in de streekeditie 'Dagblad Zaanstreek' - waarin een foto plus oproep geplaatst werd door Rob Hendriks over een 'onbekende' band/ act. De week daarop volgde een artikel met de reacties van vaste journalist Albert Meester en artikelen met reacties door onder andere journalist Rienk van der Molen. Intussen zijn er tientallen artikelen verschenen die ook een belangrijke steen gaan bijdragen aan het boek. Alle stukjes zijn terug te vinden op deze website bij de desbetreffende band/ artiest. Nog 'onbekende' Zaanse bands en de stukjes over 'Niet-Zaanse' bands zijn terug te vinden onder 'nieuws' (laatste nieuws) en dan 'wie kent deze groep'.

Daarnaast hebben al ook vele enthousiaste medewerkers spontane bijdragen aangeleverd waaronder Wim v.d. Essenburg (releases, NH -Poparchief), Hans de Raaij (Zaanse/indorock), Paul Vreeken en Hans Dekker (oud-bestuursleden Het Kabelgat/ kenners Zaanse popscene 1967-1975), Hans Eliens(programmeur Het Drieluik jaren zeventig/tachtig en oud-directeur van poppodium De Kade 1997-2005, Joop Koekkoek (management, artiestenbureau sinds 1967, overleden in 2011) en platenverzamelaar Peter Zoons.

Recensie 'teenagershow' 19 december 1963 (Zaans dagblad 'De Typhoon')