Verenigingsgebouw, Het - Wormer
Gebouw (voormalige kaasfabriek) in Wormer waar verschillende culturele activiteiten plaatsvonden/ vinden.

website Het Verenigingsgebouw.

Het Verenigingsgebouw bestaat sinds 1932 en het beheer werd geregeld door de rooms-katholieke kerk tot 1980.

Beheerders waren de familie van Velzen, de familie van Schoten, familie Woestenburg, familie E .Al, Wim en Annemiek Al en vanaf 1 juni 1979 Peter en Ria Korver. Op 1 november 2007 bestond het Verenigingsgebouw 75 jaar.

Vanaf 1980 beheerd de stichting Het Verenigingsgebouw het gebouw. In het verenigingsgebouw hebben een aantal organisaties en verenigingen hun domicilie. Dat zijn de stichting SCWO, biljart club OOW, KVG, KBO, SENIORENSOOS, Bridgeclub "Wormerland" , afdeling algemene nederlandse sjoelbond, ANS, dependance muziekschool "Waterland" en Dansschool DeMINKYS.

Ook hebben wij ruimten voor vergaderingen, recepties, koffietafels en party's. Wilt u hier meer informatie over dan kunt u een informatieaanvraag indienen via het welbekende contactformulier.